Vytlačiť

modráčik bahniskový

modráčik bahniskový


Kód TML

TML_MacuNaus_007 (10 828,56 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

3.8.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mezofilné lúky

Popis

mezofilné lúky, prameniská a ich ekotóny

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 30,00 V+/B+
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Prameniská dlhodobo bez kosby a pastvy. Čiastočne zarastajúce náletovými drevinami, Krvavec, živná rastlina húseníc modráčika Phengaris (Maculinea) nausithous tak v prameniskách, ako aj v priľahlej časti lúk dostatočne početná. Lúky v čase monitoringu čiastočne pokosené, biomasa z pokosených plôch odstránená. Krvavce na plochách vdobe prvej návštevy TML v dôsledku dlho trvajúceho sucha takmer bez kvetov. Samičky modráčika sú mútené koncentrovať znášky do menšieho počtu kvetov krvavca. Vyššia koncentrácia znášok vajíčiek a následne aj malých húseníc v jednom kvete je spojená s rizikom vyššej mortality vplyvom kanibaizmu, šírenia patogénov, predácie ... Pri opakovanej návšteve TML 3. ugusta 2022 stav živných rastlín podstatne lepší. Vplyvom intenzívnych búrok, ktroré 29. a 30. júla priniesli výdatné zrážky krvavce rýchle nabiehajú do kvetu.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Modráčik krvavcový 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
modráčik bahniskový 25 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy