Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Nízka 10,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Pobytové znaky

Por. č. Súradnice TMP (long./lat.) Drevina Typ ohryzu Kateg. priemeru Počet Typ pobyt. znaku Parameter
1 0 / 0 nedokonaný 6 - 10 4
1 0 / 0 dokonaný 0 - 2,5 15 Hrádze

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan štíhly 12,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
volavka popolavá 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bobor vodný 2,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
skokan hnedý 64,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy