Vytlačiť

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Kód TML

TML_8210_142 (2 584,02 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

1.7.2021

Meno mapovateľa

Smatanová Janka


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty 40,00
8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 50,00
Kr6 - Xerotermné kroviny 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

10,00


E1

10,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Zlepencové skaly NPR Podskalský Roháč. Monitorovaciu lokalitu tvoria skalné útvary v dostupnej blízkosti okolo neznačeného turistického chodníka smerujúceho na vyhliadku. Zlepencové skaly sú rozpadavé, komplex biotopov 8210 (Sk1), 6190 (Tr5) a na sukcesne pokročilých miestach aj Kr6.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lan tenkolistý E1 1 - menej ako 1%
devätorka rozprestretá E1 1 - menej ako 1%
divozel cierny E1 1 - menej ako 1%
gulôcka bodkovaná E1 1 - menej ako 1%
púpavec sivý E1 1 - menej ako 1%
pakost krvavý E1 1 - menej ako 1%
klinček včasný pravý E1 1 - menej ako 1%
skalnicník gulkovitý srstnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
krvavec menší E1 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E2 1 - menej ako 1%
slezinník rutovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška vcasná E1 1 - menej ako 1%
ostrica nízka E1 1 - menej ako 1%
cesnak sivkastý horský E1 1 - menej ako 1%
poniklec prostredný E1 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E2 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
jastrabník prerastlíkovitý E1 1 - menej ako 1%
borovica lesná E3 2 - medzi 1% a 50%
buk lesný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy