Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_192 (22 790,32 m2)

Percento plochy

65,00 %

Dátum monitoringu

26.6.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty 65,00
Kr2 - Porasty borievky obycajnej 35,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

35,00


E1

60,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Stredná 75,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

65,00 % 35,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

75,00 % 25,00 %

Poznámky

Na lokalite nedávno prebehol výrazný manažmentový zásah, kedy na väčšine plochy boli zriedené porasty drevín (hlavne borovíc a borievky). Možno preto očakávať rýchle zmeny najmä v bylinnom podraste, ktorý zjavne zvýši svoju pokryvnosť (najmä svetlomilných xerotermofytov). Pred zásahom mala lokalita prechodný charakter ku krovitým porastom s borievkou. Prinajmenšom niektoré druhy, ktoré neboli zaznamenané v predošlom cykle, nie sú reálne nové druhy, ale neboli zaznamenané vzhľadom na to, že v tom čase mali mnohé časti polygónu charakter ťažko priechodných borievkových húštin. Niektoré druhy najplytších pôd (napr. Poa badensis) sa viažu len na okraj plochy. Relatívnou dominantou je Carex humilis.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
Quercus pubescens agg. E2 1 - menej ako 1%
Achillea millefolium agg. E1 1 - menej ako 1%
kostrava valeská E1 2 - medzi 1% a 50%
Quercus pubescens agg. E3 1 - menej ako 1%
Allium montanum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
kostrava tvrdá E1 1 - menej ako 1%
nátržník piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
dušovka rolná E1 1 - menej ako 1%
kotúc polný E1 1 - menej ako 1%
lipnica bádenská E1 1 - menej ako 1%
prvosienka jarná E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
rešetliak precistujúci E1 1 - menej ako 1%
krasovlas obycajný E1 1 - menej ako 1%
borovica lesná E1 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 1 - menej ako 1%
ostrica nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
borovica lesná E3 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy