Vytlačiť

Porasty borievky obyčajnej

Porasty borievky obyčajnej

Kód TML

TML_5130_069 (27 670,09 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

11.5.2021

Meno mapovateľa

Belanová Eva


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
40A0 - Xerotermné kroviny 5,00
5130 - Porasty borievky obyčajnej 60,00
6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 35,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

75,00


E1

70,00

E0

50,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Vysoká 90,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Pasienky zarastajúce borievkou, lokalita viacerých vstavačovitých. Redukcia náletových krovín prebehla na časti plochy, avšak nie mozaikovite - do budúcnosti nevyhnutné zabezpečiť. Taktiež je potrebné usmerniť miestne poľovné združenie - v blízkosti je krmovisko pre zver, ktoré je každý rok zväčšené, keďže sa nevyužíva tá istá plocha. Je neudržiavané, hrozí odtiaľ šírenie inváznych a ruderálnych druhov.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
ihlica rolná E1 1 - menej ako 1%
leopoldia chochlatá E1 1 - menej ako 1%
dub cerový E2 1 - menej ako 1%
iskerník hájny E1 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
Veronica chamaedrys agg. E1 1 - menej ako 1%
kosácik obycajný E1 1 - menej ako 1%
Galium verum agg. E1 1 - menej ako 1%
dúška panónska E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E1 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
Pyrus communis agg. E1 1 - menej ako 1%
datelina horská E1 1 - menej ako 1%
Achillea millefolium agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
Pilosella bauhinii agg. E1 1 - menej ako 1%
Pimpinella saxifraga agg. E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 2 - medzi 1% a 50%
vicenec vikolistý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy