Vytlačiť

skokan ostropyský

skokan ostropyský


Kód TML

TML_RanaArva_025 (1 775 360,92 m2)

Meno mapovatela

Tomeček Jozef

Dátum monitoringu

31.5.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

rašelinisko, podmáčané lúky

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-
A08 - hnojenie Stredná 30,00 V-/B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Stredná 100,00 V-/B-
J02.01.02 - rekultivácie mokradí Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

prejdený len južný okraj, zvyšok pre zvýšenú vodu nedostupný


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan ostropyský 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
skokan štíhly 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca SUBADD - nedospelý jedinec
kunka červenobruchá 1 ks akustický monitoring HLAS - hlasový prejav

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy