Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny

Kód TML

TML_40A0_035 (158,86 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

9.6.2020

Meno mapovateľa

Rajcová Katarína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

17,7978 / 48,8235

Rozmery TMP

5,00 / 5,00


Fixácia TMP

nie


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr6 - Xerotermné kroviny 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

3,00


E1

90,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Moravské Lieskové, malá populácia Cerasus fruticosa v komplexe okolných zarastajúcich lúk, pasienkov, úhorov nad obcou. Výskyt C.fruticosa je obmedzený na cca 8x12 m, plocha je viac rokov bez managementu, vrstva stariny. Medza napravo do poľnej cesty, oproti betón. základom vyhoreného domu. Označenie rohu TMP zaniklo, fytocenologický zápis nebol zapísaný. Vhodný management by bol asi pravidelné ručné kosenie s obkosením kríčkov višne - nereálna požiadavka. Plocha pravdepodobne v dlhodobom výhľade zanikne. V r. 2020 zaznamenaný extenzívny manažment plochy - kosenie, spálenie biomasy (spálenisko kruh s priemrom cca 1 m). Na TML urobený zápis v Tansleyho škále.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
nátržník sedmolistý E1 1 - menej ako 1%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
prerastlík kosákovitý E1 1 - menej ako 1%
cermel rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
nátržník priamy E1 1 - menej ako 1%
lan precistujúci E1 1 - menej ako 1%
pichliac rolný E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac obycajný E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka obycajná E1 1 - menej ako 1%
horcinka väcšia E1 1 - menej ako 1%
fialka psia E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
Veronica spicata (syn.) E1 1 - menej ako 1%
nevädzník hlavácovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
datelinovec bylinný E1 1 - menej ako 1%
plamienok plotný E1 1 - menej ako 1%
vika chlpatá E1 1 - menej ako 1%
kotúc polný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy