Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_191 (6 244,94 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

10.6.2015

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

20,00


E1

40,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Stredná 90,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Heterogénna plocha - svahy sú výrazne erodované, vrchol pokrýva dobre zapojená vegetácia, na ktorý sa aj viaže výskyt Orchideaceae. Ophrys - dva kusy, Orchis - jeden kus. Pulsatilla sp. = pravdepodobne P. grandis. Erodované časti = Pi5, vrcholová plošina Tr1. Celá plocha je bez manažmentu a možno očakávať jej sukcesiou spôsobenú premenu (erodované časti zarastajú najmä Fraxinus ornus). Prekódované z TML_6211_049


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Arenaria serpyllifolia agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
oman hodvábny E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
hadomor rakúsky E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica úzkolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
púpavec sivý E1 2 - medzi 1% a 50%
rožec krátkolupienkový E1 2 - medzi 1% a 50%
ranostajovec pestrý E1 2 - medzi 1% a 50%
hrdobarka horská E1 1 - menej ako 1%
devätorka rozprestretá E1 2 - medzi 1% a 50%
Achillea millefolium agg. E1 1 - menej ako 1%
gulôcka bodkovaná E1 2 - medzi 1% a 50%
borovica lesná E1 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný E1 1 - menej ako 1%
mednicka brvitá E1 2 - medzi 1% a 50%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
veronikovec klasnatý E1 1 - menej ako 1%
nátržník piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
marinka farbiarska E1 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy