Vytlačiť

rumenica turnianska

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

Čiastočne aj Tr2 a Pi5.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Nízka 100,00 V-/B-
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Stredná 5,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Vysoká 3,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 35,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

42 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

941

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

772,00


Kvetnaté rastliny

169,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

60 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

3,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
rumenica turnianska Áno CRr Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy