Vytlačiť

poniklec otvorený

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

Na časti plochy aj Tr8 a Tr2.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Nízka 70,00 V+/B+
A04.02 - neintenzívne pasenie Nízka 50,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Vitalita negatívne ovplyvnená nedostatkom zrážok v jarných mesiacoch. Monitoring sterilných a plodiacich jedincov dňa 29.5.2020.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

650 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

3 453

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

61,00


Kvetnaté rastliny

3 392,00


Plodové rastliny

47,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

800 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
poniklec otvorený Áno EN Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy