Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_021 (1 609,13 m2)

Percento plochy

25,00 %

Dátum monitoringu

30.7.2019

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 25,00
Br8 - Bylinné brehové porasty tecúcich vôd 0,50
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 2,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

55,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 100,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 5,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

negatívna aktivita: neperiodický odber vody do cisterien, nízka intenzita, 5%, V-/B- pH vody 7,6; vodivosť vody 590 mikroS/cm po búrke v predošlých dňoch bez výraznejšieho vplyvu na kvalitu získaných údajov


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pramenovka obycajná E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
krticník tônomilný E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
lulok sladkohorký E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
veronika potocná E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
vrbovka chlpatá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
stolístok klasnatý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
ježohlav vzpriamený E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
steblovka riasnatá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy