Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_019 (2 163,70 m2)

Percento plochy

5,00 %

Dátum monitoringu

2.7.2018

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

25,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 2,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

95,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Vodná plocha bez markofytov (len s roztrúsenou prítomnosoťou vláknitých rias) – 95% Batrachium penicillatum = B. cf. penicillatum Algae filamentosae – častý druh do 10%


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Rhynchostegium riparioides E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
pramenovka obycajná E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
mociarka štetôckovitá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy