Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_192 (22 790,32 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

22.8.2015

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr2 - Porasty borievky obycajnej 50,00
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

50,00


E1

45,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Polygón predstavuje mozaiku krovinných porastov s prevahou borievky so xerotermnou nelesnou vegetáciou s dominanciou Carex humilis. Dva kusy uschnutých Orchideaceae, snáď O. purpurea. Prekodovane z TML_6210_078.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lan tenkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
kotúc polný E1 1 - menej ako 1%
luskác lekársky E1 1 - menej ako 1%
mednicka brvitá E1 1 - menej ako 1%
krucinka chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
Dorycnium pentaphyllum agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
hrdobarka horská E1 2 - medzi 1% a 50%
oman mecolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak žltý E1 2 - medzi 1% a 50%
Globularia willkommii (syn.) E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava žliabkatá E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
ruža šípová E1 1 - menej ako 1%
jarabina vtácia E1 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný E1 1 - menej ako 1%
jarabina mukynová E1 1 - menej ako 1%
lucerna kosákovitá E1 1 - menej ako 1%
ostrica nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
Quercus pubescens agg. E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy