Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_019 (2 163,70 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

21.7.2015

Meno mapovateľa

Bubíková Kateřina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo4 - Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

25,00

E0

35,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Rhynchostegium riparioides E0 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
pramenovka obycajná E0 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
mociarka štetôckovitá E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy