Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_097

Dátum monitoringu

11.8.2015

Meno mapovateľa

Rizman Ivor


Výmera TML

88 469,57 m2

JPRL

362

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 95,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

5,00


E1

25,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

880 , 1140

Sklon (%)

70,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

2

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
lykovec jedovatý E1 0,50
Polystichum lobatum (syn.) 1-10 menej ako 1%
bažanka trváca 11-500 menej ako 1%
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
sladic obycajný 1-10 menej ako 1%
devätsil biely 1-10 menej ako 1%
kyslicka obycajná 1-10 menej ako 1%
lipnica štajerská 11-500 menej ako 1%
šalátovka múrová 1-10 menej ako 1%
lipkavec Schultesov 11-500 menej ako 1%
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 0 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 menej ako 1%
plamienok alpínsky 1-10 menej ako 1%
náprstník velkokvetý 1-10 menej ako 1%
plúcnik lekársky 1-10 menej ako 1%
Senecio nemorensis agg. 1-10 menej ako 1%
slezinník zelený 1-10 menej ako 1%
slezinník červený 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy