Vytlačiť

vrchovka alpínska

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Brehové porasty devätsilov

Popis

Poškodené rekonštrukciou priľahlého chodníka,biotop sa regeneruje.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Vysoká 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 20,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

50,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

32

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

90,00


Kvetnaté rastliny

10,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

450,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

90,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
vrchovka alpínska Áno LR Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy