Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 190 - 210 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské smrekové lesy 9410 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekovcovo-limbové lesy 9420 9420 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lišajníkové borovicové lesy 91T0 91T0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny montánneho stupna 4210000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vápencové skalné steny a skalné štrbiny montánneho stupna 4220000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bezkolencové lúky 3522200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vlhké lúky podhorských a horských oblastí 3522300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4110000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové skalné sutiny alpínskeho stupna 4311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové skalné sutiny alpínskeho stupna 4312000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové sutiny kolínneho stupna 4331000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové nespevnené sutiny kolínneho stupna 4332000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové, vlhké sutiny v inverzných polohách montánneho stupna 4323000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
biotopy s myrikovkou nemeckou 5121000 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
pobrežné bylinné biotopy 5200000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty chrastnice trsteníkovitej 5211000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty devätsilov 5212000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty mrlíka cerveného 5311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
teplomilné kriaciny 2161300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase