Vytlačiť

Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach

Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach


Kód biotopu

Lk5

Kód Natura 2000

6430

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

375

Priemerná plocha TML

14 789 m2

Počet mapovateľov

46

Počet vykonaných návštev na TML

434

Priemerný počet druhov v zázname

44


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Urtica dioica (326),Mentha longifolia (309),Filipendula ulmaria (259),Dactylis glomerata (249),Petasites hybridus (227),Cirsium oleraceum (220),Ranunculus repens (214),Aegopodium podagraria (212),Chaerophyllum hirsutum (198),Angelica sylvestris (186)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
61.08% 38.92%
PAN:
46.00% 54.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
46.4% 40.2% 13.4%
PAN:
57.1% 21.4% 21.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.7% 38.9% 13.4%
PAN:
57.1% 21.4% 21.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.8% 30.3% 9.9%
PAN:
57.1% 25.0% 17.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 51,2 %
A04 - pasenie 14,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,0 %
K02 - biologické procesy 6,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,8 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 3,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,4 %
L04 - lavína 2,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 34,8 %
A03 - kosenie 15,4 %
A04 - pasenie 7,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,5 %
I01 - druhové invázie 6,2 %
D01 - dopravné siete 5,4 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,2 %
H04 - znečistenie ovdušia 1,9 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
F02 - 20,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
I01 - druhové invázie 20,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 5,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,0 %
A04 - pasenie 5,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV