Vytlačiť

Horské kosné lúky

Horské kosné lúky


Kód biotopu

Lk2

Kód Natura 2000

6520

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

78

Priemerná plocha TML

59 878 m2

Počet mapovateľov

23

Počet vykonaných návštev na TML

107

Priemerný počet druhov v zázname

65


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (134),Hypericum maculatum (96),Alchemilla sp. (86),Veronica chamaedrys (84),Agrostis capillaris (82),Cruciata glabra (82),Geranium sylvaticum (82),Deschampsia cespitosa (80),Briza media (77),Lotus corniculatus (75)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
48.41% 51.59%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
43.4% 53.5% 3.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
46.5% 50.5% 3.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.6% 40.4% 3.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 74,0 %
A04 - pasenie 24,0 %
D02 - úžitkové vedenia 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 33,1 %
K02 - biologické procesy 27,3 %
A04 - pasenie 12,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,6 %
D01 - dopravné siete 4,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,5 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,7 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV