Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód biotopu

91E0

Kód Natura 2000

91E0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

123

Priemerná plocha TML

69 452 m2

Počet mapovateľov

27

Počet vykonaných návštev na TML

347

Priemerný počet druhov v zázname

62


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Sambucus nigra (459),Alnus glutinosa (459),Corylus avellana (403),Fraxinus excelsior (362),Acer pseudoplatanus (330),Urtica dioica (317),Alnus incana (314),Salix alba (311),Viburnum opulus (307),Acer campestre (274)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
50.9% 38.4% 10.7%
PAN:
41.7% 39.1% 19.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.7% 44.0% 4.3%
PAN:
42.6% 45.2% 12.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.8% 32.8% 9.4%
PAN:
55.7% 27.0% 17.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 43,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 26,1 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 13,0 %
I01 - druhové invázie 4,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,3 %
D01 - dopravné siete 2,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,2 %
H06 - prírastok energie 2,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 15,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 12,9 %
I01 - druhové invázie 11,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,0 %
D02 - úžitkové vedenia 3,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,7 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 8,3 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 4,2 %
K02 - biologické procesy 4,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 38,0 %
I01 - druhové invázie 19,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 8,0 %
A01 - pestovanie 7,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 5,1 %
D01 - dopravné siete 4,4 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,5 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 1,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV