Vytlačiť

Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni

Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni


Kód biotopu

Al9

Kód Natura 2000

4060

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

65

Priemerná plocha TML

39 280 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

77

Priemerný počet druhov v zázname

29


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (90),Pinus mugo (90),Vaccinium myrtillus (75),Vaccinium vitis-idaea (74),Avenella flexuosa (72),Homogyne alpina (66),Sorbus aucuparia (59),Calamagrostis villosa (49),Ligusticum mutellina (49),Nardus stricta (43)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
79.91% 20.09%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
77.9% 13.0% 9.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
77.9% 13.0% 9.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.6% 5.2% 5.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 33,3 %
B02 - manažment lesa 16,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 16,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 30,6 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 25,9 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,7 %
A04 - pasenie 3,5 %
D01 - dopravné siete 3,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 2,4 %
B02 - manažment lesa 1,2 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,2 %
C01 - baníctvo a lomy 1,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV