Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa


Kód biotopu

6430

Kód Natura 2000

6430

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

384

Priemerná plocha TML

14 171 m2

Počet mapovateľov

65

Počet vykonaných návštev na TML

712

Priemerný počet druhov v zázname

47


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Urtica dioica (564),Mentha longifolia (512),Dactylis glomerata (452),Filipendula ulmaria (440),Cirsium oleraceum (387),Petasites hybridus (384),Aegopodium podagraria (365),Ranunculus repens (365),Chaerophyllum hirsutum (341),Picea abies (335)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.78% 41.22%
PAN:
47.57% 52.43%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
46.4% 40.2% 13.4%
PAN:
57.1% 21.4% 21.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.7% 38.9% 13.4%
PAN:
57.1% 21.4% 21.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.8% 30.3% 9.9%
PAN:
57.1% 25.0% 17.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 51,2 %
A04 - pasenie 14,3 %
K02 - biologické procesy 6,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,8 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 3,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,4 %
L04 - lavína 2,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 34,8 %
A03 - kosenie 15,4 %
A04 - pasenie 7,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,5 %
I01 - druhové invázie 6,2 %
D01 - dopravné siete 5,4 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,2 %
H04 - znečistenie ovdušia 1,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 20,0 %
F02 - 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
I01 - druhové invázie 20,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,0 %
A04 - pasenie 5,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 5,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV