Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód biotopu

91H0

Kód Natura 2000

91H0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

134

Priemerná plocha TML

125 170 m2

Počet mapovateľov

23

Počet vykonaných návštev na TML

242

Priemerný počet druhov v zázname

70


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cornus mas (565),Acer campestre (524),Carpinus betulus (378),Sorbus torminalis (377),Ligustrum vulgare (363),Quercus cerris (341),Quercus pubescens (325),Quercus petraea (270),Sorbus aria (260),Fraxinus ornus (247)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
59.2% 32.9% 7.9%
PAN:
45.3% 22.6% 32.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.2% 40.8%
PAN:
45.3% 52.8% 1.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.5% 27.6% 7.9%
PAN:
49.1% 18.9% 32.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 75,0 %
A04 - pasenie 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 44,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 25,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,6 %
D01 - dopravné siete 7,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 3,8 %
A04 - pasenie 1,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,9 %
H04 - znečistenie ovdušia 1,9 %
I01 - druhové invázie 1,9 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 68,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,4 %
I01 - druhové invázie 4,3 %
C01 - baníctvo a lomy 2,1 %
D01 - dopravné siete 2,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV