Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód biotopu

9150

Kód Natura 2000

9150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

157

Priemerná plocha TML

119 651 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

279

Priemerný počet druhov v zázname

63


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (811),Acer pseudoplatanus (489),Picea abies (438),Sorbus aria (411),Fraxinus excelsior (312),Abies alba (273),Corylus avellana (245),Acer platanoides (219),Mercurialis perennis (215),Acer campestre (212)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
79.2% 15.1% 5.7%
PAN:
15.0% 40.0% 45.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
79.9% 18.9% 1.2%
PAN:
35.0% 60.0% 5.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.6% 12.0% 5.4%
PAN:
20.0% 35.0% 45.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 71,7 %
L10 - iné prírodné katastrofy 8,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 5,0 %
L07 - búrky 5,0 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,7 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 1,7 %
L09 - prírodný požiar 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 30,9 %
D01 - dopravné siete 18,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,5 %
L10 - iné prírodné katastrofy 6,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,9 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,4 %
L07 - búrky 4,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,9 %
C01 - baníctvo a lomy 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 76,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 11,8 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV