Vytlačiť

Subpanónske travinnobylinné porasty

Subpanónske travinnobylinné porasty


Kód biotopu

Tr2b

Kód Natura 2000

6240

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

153

Priemerná plocha TML

16 008 m2

Počet mapovateľov

33

Počet vykonaných návštev na TML

335

Priemerný počet druhov v zázname

74


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (309),Teucrium chamaedrys (302),Eryngium campestre (265),Hypericum perforatum (255),Ligustrum vulgare (252),Koeleria macrantha (251),Potentilla arenaria (246),Quercus cerris (243),Botriochloa ischaemum (239),Prunus spinosa (236)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.66% 50.34%
PAN:
31.73% 68.27%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
58.0% 36.8% 5.2%
PAN:
43.7% 51.4% 4.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.0% 36.8% 5.2%
PAN:
44.4% 50.7% 4.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.8% 17.1% 2.1%
PAN:
58.5% 39.4% 2.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 45,5 %
A04 - pasenie 18,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 18,2 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,5 %
K02 - biologické procesy 4,5 %
L05 - zosuvy pôdy 4,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 42,8 %
A04 - pasenie 20,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,2 %
I01 - druhové invázie 6,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,1 %
A03 - kosenie 2,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,6 %
H04 - znečistenie ovdušia 2,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 35,3 %
A03 - kosenie 23,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 23,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 5,9 %
I01 - druhové invázie 5,9 %
L09 - prírodný požiar 5,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,5 %
A04 - pasenie 23,4 %
I01 - druhové invázie 11,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,0 %
A03 - kosenie 2,0 %
D01 - dopravné siete 2,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV