Vytlačiť

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Prechodné rašeliniská a trasoviská


Kód biotopu

Ra3d

Kód Natura 2000

7140

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


PhytosociologyDescription

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

EcologyDescription

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

OccurenceDescription

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Počet lokalít

107

Priemerná plocha TML

8 389 m2

Počet mapovateľov

36

Počet vykonaných návštev na TML

212

Priemerný počet druhov v zázname

47


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (360),Carex nigra (185),Potentilla erecta (179),Betula pendula (171),Eriophorum angustifolium (171),Carex echinata (159),Cirsium palustre (134),Carex panicea (128),Salix cinerea (121),Frangula alnus (121)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
45.26% 54.74%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
47.4% 41.4% 11.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
48.3% 40.5% 11.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.0% 35.3% 8.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 72,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,0 %
K02 - biologické procesy 4,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 48,7 %
A03 - kosenie 20,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,8 %
A04 - pasenie 4,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,6 %
D01 - dopravné siete 1,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV