Zoologické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 121 - 135 z 497 966 záznamov

 
 
 
 
-
 
-
 
 
 

 

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Roháč obyčajný IMAGO Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 3 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Horná Ždaňa IMAGO Eupotosia affinis (Andersch, 1797) 2 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Horná Ždaňa IMAGO Liocola lugubris (Herbst, 1786) 1 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Horná Ždaňa IMAGO Trichodes favarius (Illiger, 1802) 2 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Horná Ždaňa IMAGO Cerambyx scopoli Fnessly, 1775 5 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Horná Ždaňa IMAGO Stenurella bifasciata O. F. Müller, 1776 5 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Horná Ždaňa IMAGO Stictoleptura scutellata scutellata Fabricius, 1781 3 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Horná Ždaňa IMAGO Leptura (Leptura) aurulenta Fabricius, 1792 1 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný fuzáč alpský IMAGO Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 2 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný užovka hladká Horná Ždaňa ADD Coronella austriaca Laurenti, 1768 1 04. 07. 2020 Farbiak Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný Sojka škriekavá A0 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 1 04. 07. 2020 Suchý Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný IMAGO Liparus glabrirostris K., 1849 1 05. 07. 2020 Suchý Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný kunka žltobruchá ADD Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 2 05. 07. 2020 Suchý Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný kunka žltobruchá ADD Bombina variegata (LINNAEUS,1758) 1 05. 07. 2020 Suchý Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný Bocian biely A0 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 7 05. 07. 2020 Suchý Tomáš Druh v atlase Detail záznamu