Zoologické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 76 - 90 z 560 887 záznamov

 
 
 
 
-
 
-
 
 
 

 

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Žlna sivá M_MV Picus canus Gmelin, 1788 1 21. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný salamandra škvrnitá ADD Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 1 21. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný salamandra škvrnitá JUVENIL Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 2 21. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný Jež bledý ADD Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 1 20. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný netopier obyčajný ADD Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 1 10. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný netopier vodný ADD Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) 1 10. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný netopier vodný ADD Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) 1 10. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný Večernica malá ADD Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 1 09. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný netopier vodný ADD Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) 1 09. 09. 2022 Kalaš michal.kalas Druh v atlase Detail záznamu
validný Vydra riečna TRUS Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 15 14. 09. 2022 Olekšák Peter Druh v atlase Detail záznamu
validný Vydra riečna TRUS Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 11 14. 09. 2022 Olekšák Peter Druh v atlase Detail záznamu
validný IMAGO Sitaris muralis (Forster, 1771) 1 26. 08. 2022 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Bobor vodný POBYTOVE ZNAKY Castor fiber Linnaeus, 1758 1 23. 09. 2022 Hucík Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný skokan hnedý Jazierka LARVA Rana temporaria Linnaeus, 1758 2000 19. 06. 2022 Kiska Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný mlok karpatský Jazierka NEGAT Triturus montandoni (BOULENGER,188O) 19. 06. 2022 Kiska Martin Druh v atlase Detail záznamu