Vytlačiť

Bobor vodný

Bobor vodný

Castor fiber Linnaeus, 1758

Územia na mape

Dátum

1.12.2019 (jeseň)


Charakteristika

rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby (STAVBA)

Plocha

m2

Početnosť

4 ks


Poznámka

Tri rozsiahle aktívne hrádeze na hlavnom potoku, jedna bočná - od jari 2019 opustená. Rozkladá sa vedľa lesnej cesty a skládky dreva. Voľný výhľad na celú oblasť z vyvýšenej cesty. Ohryz - vŕba, borovica, hrab, čerešňa, osika, trnky. Liesky a brezy vynecháva. Hrádza opretá o rastúce brezy, kt. znášajú trvalé zamokrenie bez pozorovateľnej ujmy. Priestor už raz ohrozený, v r. 2018 prebagrovaná časť najspodnejšej hrádze kedy došlo k odhaleniu vstupov do brehových nôr v jarnom období marec - apríl. Pozemky SPF a podielové spoluvlastníctvo s majoritou SPF. Urbariát Soľník.

Fotogaléria

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Kleban Ivan

Ostatní mapovatelia

Literatúra