Šuvada Róbert


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný jarabina mukynová Havrania skala Sorbus aria Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 27. 07. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný zvoncek karpatský Havrania skala Campanula carpatica Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 27. 07. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný slezinník červený Havrania skala Asplenium trichomanes Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 27. 07. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný slezinník rutovitý Havrania skala Asplenium ruta-muraria Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 1 - menej ako 1% Tansley 27. 07. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný lipnica hájna Havrania skala Poa nemoralis Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 27. 07. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 25739
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Havrania skala 27. 07. 2020 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Holubia skala 23. 07. 2020 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Kečovské škrapy 22. 07. 2020 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Domické škrapy 16. 07. 2020 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Zádielska planina 10. 07. 2020 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 101
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
91248 hadinec červený Echium russicum 03. 06. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
91248 hadinec červený Echium russicum 03. 06. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
91248 hadinec červený Echium russicum 03. 06. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
92229 kosatec bezlistý uhorský Iris aphylla subsp. hungarica 28. 05. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
92229 kosatec bezlistý uhorský Iris aphylla subsp. hungarica 27. 05. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 339
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Dorycnium pentaphyllum agg. Nechránené Detail v atlase
Alchemilla ser. Pubescentes Nechránené Detail v atlase
Rubus sp. Nechránené Detail v atlase
Alchemilla ser. Alchemilla Nechránené Detail v atlase
Taraxacum parnassicum Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 647
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné lemy Tr6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 20