Danilák Martin


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný rosnička zelená Blatná Polianka, JV HLAS Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 1 16. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný strnádka lúčna B2 Emberiza calandra Linnaeus, 1758 1 13. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný volavka popolavá B1 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 3 13. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný slnečnica pestrá ADD Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 2 13. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný lyska čierna D12 Fulica atra Linnaeus, 1758 6 13. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 997
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia 13. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný glejovka americká Asclepias syriaca 13. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný glejovka americká Asclepias syriaca 13. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia 09. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
validný glejovka americká Asclepias syriaca 08. 06. 2024 Danilák Martin Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 611
 

 

 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Lululla arborea (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Pachytodes cerambyciformis Schrank, 1781 Nechránené Detail v atlase
Anomala dubia (Scopoli, 1763) Nechránené Detail v atlase
Carabus (Eucarabus) ulrichii ulrichii Germar, 1824 Nechránené Detail v atlase
Myotis sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 276
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Plagiochila porelloides Nechránené Detail v atlase
Plagiothecium nemorale Nechránené Detail v atlase
Syntrichia ruralis (syn.) Nechránené Detail v atlase
Homalia besseri Nechránené Detail v atlase
Oxystegus tenuirostris Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 384
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
rašeliniskové mociare 6241000 Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 1