Ruček Vladimír


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný ADD Ovis musimon Pallas, 1811 1 06. 12. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný ADD Ovis musimon Pallas, 1811 1 06. 12. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný ADD Ovis musimon Pallas, 1811 1 06. 12. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný ADD Ovis musimon Pallas, 1811 1 06. 12. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný ZIMOVANIE Buteo buteo buteo (Linnaeus, 1758) 1 06. 12. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 272
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný pätprstnica obyčajná Gymnadenia conopsea Kusy, presný počet Kusy 15. 09. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Epipactis helleborine subsp. helleborine (syn.) Kusy, presný počet Kusy 01. 08. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný kruštík útly Epipactis pseudopurpurata 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou Br.-Bl. 29. 07. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný kruštík rožkatý Epipactis muelleri Kusy, presný počet Kusy 29. 07. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný kruštík drobnolistý Epipactis microphylla Kusy, presný počet Kusy 29. 07. 2019 Ruček Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 414
 

 

 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Buteo buteo buteo (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Dama dama (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Lepus europaeus (Pallas, 1778) Nechránené vyžadujúci ďalšiu pozornosť Detail v atlase
Martes sp. Nechránené Detail v atlase
Sus scrofa Linnaeus, 1758 Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 12
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Platanthera x hybrida Nechránené Detail v atlase
Epipactis helleborine subsp. helleborine (syn.) Nechránené Detail v atlase
bradácik vajcovitolistý Listera ovata Nechránené Detail v atlase
hmyzovník Holubyho Ophrys holubyana Biotop/druh národného významu Detail v atlase
hmyzovník muchovitý Ophrys insectifera Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 36