Kĺč Vladimír


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Orol krikľavý B1 Aquila pomarina Brehm, 1831 1 02. 04. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Vodnár potočný D16 Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1 02. 04. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Tesár čierny B1 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 1 02. 04. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Vodnár potočný D15 Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1 02. 04. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Vodnár potočný D15 Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1 02. 04. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 3362
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Equisetum sp. 30. 03. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný perovník pštrosí Matteuccia struthiopteris 30. 03. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný snežienka jarná Galanthus nivalis 26. 03. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný snežienka jarná Galanthus nivalis 26. 03. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný podbel liecivý Tussilago farfara 24. 03. 2020 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 632
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou Br3 25. 03. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou Br3 24. 03. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 19. 01. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 02. 01. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obycajnej Kr2 02. 01. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 79
 

 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Garullus glandarius (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Parus palustris communis Baldenstein, 1827 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sitta europaea europaea Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Pyrhulla pyrhulla (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Nepa cinerea cinerea Linnaeus, 1758 Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 439
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Aster sp. Nechránené Detail v atlase
Fallopia sp. Nechránené Detail v atlase
Pulmonaria officinalis agg. Nechránené Detail v atlase
Lamium sp. Nechránené Detail v atlase
Equisetum sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 185
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach Lk5 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek Kr9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vápnomilné bukové lesy 9150 9150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sukcesné štádiá s borievkou obycajnou Kr3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 27