Flajs Tomáš


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Muchár sivý B1 Muscicapa striata (Pallas, 1764) 2 26. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný Brehuľa hnedá D13 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 5 26. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný Potápka chochlatá B1 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 2 26. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný Trsteniarik spevavý B2 Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 2 26. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný Chochlačka vrkočatá B1 Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 10 26. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 6860
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný hniezdovka hlístová Neottia nidus-avis 05. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný hniezdovka hlístová Neottia nidus-avis 05. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný tučnica obyčajná Pinguicula vulgaris 05. 06. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný soldanelka karpatská Soldanella carpatica 19. 05. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
validný tis obyčajný Taxus baccata 12. 04. 2020 Flajs Tomáš Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 196
 

 

 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Larus cachinnans michahellis (J. F. Naumann, 1840) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Cinclus cinclus aquaticus Bechstein, 1803 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Dendrocopos major major (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Haematopus ostralegus ".Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Garullus glandarius (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 348
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Primula sp. Nechránené Detail v atlase
Phyllitis sp. Nechránené Detail v atlase
Digitalis sp. Nechránené Detail v atlase
Orchis sp. Nechránené Detail v atlase
Epipactis sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 38