Apfelová Mária


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný veľká čajka ADD Larus arg./cach./mich. 4 03. 07. 2024 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný volavka popolavá B1 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 24 03. 07. 2024 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný bocian čierny B1 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 3 03. 07. 2024 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný Lastovička domová UHYN Hirundo rustica Linnaeus, 1758 2 03. 07. 2024 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný čajka striebristá B1 Larus argentatus Pontoppidan, 1763 2 01. 07. 2024 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 2459
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný poniklec prostredný Pulsatilla subslavica 31. 03. 2024 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný durman obycajný Datura stramonium 31. 10. 2022 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný durman obycajný Datura stramonium 31. 10. 2022 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný durman obycajný Datura stramonium 31. 10. 2022 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
validný durman obycajný Datura stramonium 31. 10. 2022 Apfelová Mária Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 5
 

 

 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Larus argentatus argentatus Pontoppidan, 1763 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Tetrao urogallus urogallus Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Lota lota (Linnaeus, 1758) Nechránené vzácny (Rare) Detail v atlase
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 263
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
durman obycajný Datura stramonium Nechránené Detail v atlase
poniklec prostredný Pulsatilla subslavica Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
tis obyčajný Taxus baccata Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 3