Počet záznamov

0

Posledný záznam

1.1.0001 0:00:00

 

 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 03. 06. 2019 Anna Dobošová Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 09. 07. 2019 Anna Dobošová Druh v atlase Detail záznamu
118 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 19. 07. 2019 Anna Dobošová Druh v atlase Detail záznamu
105 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 06. 08. 2019 Anna Dobošová Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 25. 06. 2019 Anna Dobošová Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 72