Štofík Jozef


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný ADD Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) 4 24. 08. 2023 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný ADD Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) 1 24. 08. 2023 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Koník ružovokrídly IMAGO Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 10 24. 08. 2023 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Koník ružovokrídly IMAGO Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 1 24. 08. 2023 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný kobylka Štysova IMAGO Isophya stysi Cejchan, 1957 1 22. 08. 2023 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 9405
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný horec pľúcny Gentiana pneumonanthe Kusy, presný počet Kusy 28. 07. 2022 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný horec pľúcny Gentiana pneumonanthe Kusy, presný počet Kusy 28. 07. 2022 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný horec pľúcny Gentiana pneumonanthe Kusy, presný počet Kusy 28. 07. 2022 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný horec pľúcny Gentiana pneumonanthe Kusy, presný počet Kusy 28. 07. 2022 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný horec pľúcny Gentiana pneumonanthe Kusy, presný počet Kusy 28. 07. 2022 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 165
 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 11. 12. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 22. 11. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 07. 03. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 14. 12. 2018 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 04. 12. 2018 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 15
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Cinclus cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Frinfilla coelebs Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Aquila chrysaetos chrysaetos (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Palomena prasina (Linnaeus, 1761) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 1874
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Asplenium scolopendrium (syn.) Nechránené Detail v atlase
dúška materina Thymus serpyllum Nechránené Detail v atlase
horec krížatý Gentiana cruciata Nechránené Detail v atlase
horec luskácovitý Gentiana asclepiadea Nechránené Detail v atlase
horec pľúcny Gentiana pneumonanthe Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 13
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 1