Štofík Jozef


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Bobor vodný POBYTOVE ZNAKY Castor fiber Linnaeus, 1758 1 18. 11. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Bobor vodný POBYTOVE ZNAKY Castor fiber Linnaeus, 1758 1 18. 11. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Bobor vodný POBYTOVE ZNAKY Castor fiber Linnaeus, 1758 1 18. 11. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný IMAGO Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 1 23. 10. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Žeriav popolavý M_MV Grus grus (Linnaeus, 1758) 1 23. 10. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 7352
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný dúška materina Thymus serpyllum 23. 10. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný dúška materina Thymus serpyllum 23. 10. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný dúška materina Thymus serpyllum 23. 10. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný dúška materina Thymus serpyllum 23. 10. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný dúška materina Thymus serpyllum 23. 10. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 108
 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 11. 12. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 22. 11. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 07. 03. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 14. 12. 2018 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 04. 12. 2018 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 15
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Pyrhulla pyrhulla (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Aquila chrysaetos chrysaetos (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Frinfilla coelebs Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Garullus glandarius (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Palomena prasina (Linnaeus, 1761) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 244
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Asplenium scolopendrium (syn.) Nechránené Detail v atlase
dúška materina Thymus serpyllum Nechránené Detail v atlase
horec krížatý Gentiana cruciata Nechránené Detail v atlase
horec luskácovitý Gentiana asclepiadea Nechránené Detail v atlase
horec pľúcny Gentiana pneumonanthe Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 13
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 1