Štofík Jozef


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kolibkárik čipčavý A0 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 1 25. 05. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Kukučka jarabá A0 Cuculus canorus Linnaeus, 1758 1 25. 05. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný veverica stromová ADD Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 1 25. 05. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Pinka lesná A0 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 1 25. 05. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Rybárik riečny A0 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 1 25. 05. 2020 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 7120
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný sumach pálkový Borsuka Rhus typhina 11. 05. 2018 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný pohánkovec japonský Borsuka Fallopia japonica 11. 05. 2018 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný kosatec žltý Borsuka Iris pseudacorus 10. 05. 2018 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný sumach pálkový Stakčinská Roztoka Rhus typhina ojedinelý Invázne 07. 05. 2018 Štofík Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 4
 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 11. 12. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 22. 11. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 07. 03. 2019 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 14. 12. 2018 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 04. 12. 2018 Jozef Štofík Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 15
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Aquila chrysaetos chrysaetos (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Pyrhulla pyrhulla (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Garullus glandarius (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Frinfilla coelebs Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 195
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Asplenium scolopendrium (syn.) Nechránené Detail v atlase
kosatec žltý Iris pseudacorus Nechránené Detail v atlase
pohánkovec japonský Fallopia japonica Nechránené Detail v atlase
sumach pálkový Rhus typhina Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 4