Kosorínová Martina


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Láb VAJICKA Mantis religiosa L., 1758 50 16. 01. 2021 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný Tesár čierny Láb, Burkové M_MV Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 1 03. 01. 2021 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný Sýkorka bielolíca Plavecký Štvrtok ZIMOVANIE Parus major Linnaeus, 1758 2 22. 12. 2020 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný Tesár čierny Dúbrava, Jakubov M_MV Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 1 15. 12. 2020 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný Drozd trskotavý PR Jasenácke M_MV Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 20 11. 12. 2020 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 31
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný slamiha piesocná Láb, Panské Helichrysum arenarium Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 16. 01. 2021 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný plošticosemä tenkokrídle Láb, Furmanské mláky Corispermum leptopterum 16. 01. 2021 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný milota lipnicovitá Láb, Furmanské mláky Eragrostis minor 16. 01. 2021 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný hadinec obycajný Láb, Furmanské mláky Echium vulgare 16. 01. 2021 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný kotúc polný Láb, Furmanské mláky Eryngium campestre 16. 01. 2021 Kosorínová Martina Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 2411
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 CHA Šranecké piesky 21. 09. 2018 Kosorínová Martina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 CHA Šranecké piesky 18. 09. 2018 Kosorínová Martina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 VO Záhorie 14. 09. 2018 Kosorínová Martina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 SKUEV0219 Malina 07. 09. 2018 Kosorínová Martina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 Krížnica 29. 08. 2018 Kosorínová Martina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 55
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
92481 lindernia puzdierkatá Lindernia procumbens 05. 09. 2019 Martina Kosorínová Druh v atlase Detail záznamu
71 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 21. 09. 2018 Martina Kosorínová Druh v atlase Detail záznamu
92129 jazýčkovec jadranský Himantoglossum adriaticum 22. 06. 2017 Martina Kosorínová Druh v atlase Detail záznamu
90866 pichliač úzkolistý Cirsium brachycephalum 20. 06. 2017 Martina Kosorínová Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 4
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Dendrocopos major pinetorum (Brehm, 1831) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mantis religiosa L., 1758 Biotop/druh národného významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
Araneus quadratus Clerck, 1757 Nechránené Detail v atlase
Xysticus sp. Nechránené Detail v atlase
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 25
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Brachythecium rivulare Nechránené Detail v atlase
Polytrichum sp. Nechránené Detail v atlase
Sphagnum sp. Nechránené Detail v atlase
Carex sp. Nechránené Detail v atlase
Pyrola sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 649
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach Lk5 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbové kroviny stojatých vôd Kr8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vnútrozemské panónske pieskové duny 2340 2340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 47