Košťál Jaroslav


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný nátržník vzpriamený Závadka Potentilla erecta Bezkolencové lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 11. 2023 Košťál Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný krvavec lekársky Závadka Sanguisorba officinalis Bezkolencové lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 11. 2023 Košťál Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný smlz kroviskový Závadka Calamagrostis epigejos Bezkolencové lúky 3 - nad 50% Tansley 15. 11. 2023 Košťál Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný pichliac mociarny Závadka Cirsium palustre Bezkolencové lúky 1 - menej ako 1% Tansley 15. 11. 2023 Košťál Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný štiav lúcny Závadka Acetosa pratensis Bezkolencové lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 11. 2023 Košťál Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 23164
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Bezkolencové lúky 6410 Závadka 15. 11. 2023 Košťál Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Šarbov 1 21. 09. 2023 Košťál Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Pčolinné 20. 09. 2023 Košťál Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Habura 20. 09. 2023 Košťál Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Hostovice 3 15. 09. 2023 Košťál Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 402
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 15. 11. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 14. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 14. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 20. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 15. 09. 2023 Jaroslav Košťál Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 460
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Cratoneuron commutatum (syn.) Nechránené Detail v atlase
Pellia sp. Nechránené Detail v atlase
Trigonella monspeliaca (syn.) Nechránené Detail v atlase
Dactylorhiza sp. Nechránené Detail v atlase
Primula sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 1293
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vlhké acidofilné brezové dúbravy 9190 9190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 7210 7210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné submediteránne dubové lesy Ls3.1 91H0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 45