Šuvada Róbert


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný hadinec červený Echium russicum 22. 06. 2023 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum 28. 05. 2023 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum 27. 05. 2023 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum 21. 05. 2023 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum 20. 05. 2023 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 34749
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 337,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 634,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 3 708,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 2 649,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 751,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 3966
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
91248 hadinec červený Echium russicum 22. 06. 2023 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
94308 peniažtek slovenský Thlaspi jankae 06. 05. 2021 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 06. 05. 2022 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 09. 05. 2022 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
71 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 28. 07. 2021 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 345
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Dorycnium pentaphyllum agg. Nechránené Detail v atlase
Quercus petraea agg. Nechránené Detail v atlase
Veronica hederifolia agg. Nechránené Detail v atlase
Arenaria serpyllifolia agg. Nechránené Detail v atlase
Silene otites agg. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 699
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbové kroviny stojatých vôd Kr8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek Kr9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Trnkové a lieskové kroviny Kr7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 33