Šuvada Róbert


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný datelina horská Trifolium montanum Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 14. 06. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný bôlhoj lekársky Anthyllis vulneraria Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 14. 06. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný nátržník sedmolistý Potentilla heptaphylla Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 14. 06. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný lubovník škvrnitý Hypericum maculatum Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 14. 06. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný ladenec rožkatý Lotus corniculatus Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 14. 06. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 12180
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 Skalisko, Kameň priateľstva 20. 08. 2018 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 Volovec, pod kótou 20. 08. 2018 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 Volovec, nad chatou 20. 08. 2018 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Brzotínske skaly 17. 08. 2018 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Brzotínske skaly 17. 08. 2018 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 66
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
88222 zvonovec ľaliolistý Adenophora liliifolia 14. 08. 2018 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
83 Porasty borievky obyčajnej Porasty borievky obyčajnej 01. 08. 2018 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
83 Porasty borievky obyčajnej Porasty borievky obyčajnej 01. 08. 2018 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
143 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 03. 07. 2018 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 10. 07. 2018 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 283
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Dorycnium pentaphyllum agg. Nechránené Detail v atlase
Silene otites agg. Nechránené Detail v atlase
Rubus sp. Nechránené Detail v atlase
Carex ovalis Nechránené Detail v atlase
Sorbus subgen. Aria Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 556
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné lemy Tr6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 15