Šuvada Róbert


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný krasovlas obycajný Čoltovo, pod Pustými vinicami Carlina vulgaris Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 27. 07. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný dúška vajcovitá Čoltovo, pod Pustými vinicami Thymus pulegioides Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 27. 07. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný chrastavec rolný Čoltovo, pod Pustými vinicami Knautia arvensis Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 27. 07. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný kraslica prostredná Čoltovo, pod Pustými vinicami Briza media Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 27. 07. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný púpavec jesenný Čoltovo, pod Pustými vinicami Leontodon autumnalis Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 27. 07. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 34421
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 2 649,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 751,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 251,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 103,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Medzev 77,00 18. 09. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 3964
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
94308 peniažtek slovenský Thlaspi jankae 06. 05. 2021 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 06. 05. 2022 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 09. 05. 2022 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
71 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 28. 07. 2021 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
93371 poniklec otvorený Pulsatilla patens 22. 04. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 344
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Vicia sativa agg. Nechránené Detail v atlase
Quercus petraea agg. Nechránené Detail v atlase
Veronica hederifolia agg. Nechránené Detail v atlase
Dorycnium pentaphyllum agg. Nechránené Detail v atlase
Arenaria serpyllifolia agg. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 699
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbové kroviny stojatých vôd Kr8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek Kr9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Trnkové a lieskové kroviny Kr7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 33