Šuvada Róbert


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný peniažtek slovenský Thlaspi jankae 07. 04. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 31. 03. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 20. 03. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 20. 03. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 20. 03. 2020 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 16741
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Gerlašské skaly 25. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 Holubia skala 23. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Plešivské stráne 19. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 Zadielska dolina 18. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Hajska dolina 12. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 91
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
93373 poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 20. 03. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
93373 poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 20. 03. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
93373 poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 31. 03. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
93373 poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 18. 03. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
93373 poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 20. 03. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 323
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Dorycnium pentaphyllum agg. Nechránené Detail v atlase
Alchemilla ser. Pubescentes Nechránené Detail v atlase
Rubus sp. Nechránené Detail v atlase
Silene otites agg. Nechránené Detail v atlase
Taraxacum sect. Ruderalia Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 590
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné lemy Tr6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 15