Šuvada Róbert


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný krížavka jarná Cruciata glabra Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 26. 07. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný luskác lekársky Vincetoxicum hirundinaria Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 26. 07. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný hviezdica trávovitá Stellaria graminea Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 26. 07. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný hrdobarka horská Teucrium montanum Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 26. 07. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný hrdobarka obycajná Teucrium chamaedrys Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 26. 07. 2019 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 16598
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Xerotermné kroviny 40A0 Plešivské stráne 19. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Hajska dolina 12. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Zadielska dolina 11. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Kečovské škrapy 09. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 88
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
91219 Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum 03. 05. 2019 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
91219 Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum 03. 05. 2019 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
91219 Včelník rakúsky Dracocephalum austriacum 03. 05. 2019 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
93371 poniklec otvorený Pulsatilla patens 08. 04. 2019 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
92229 kosatec bezlistý uhorský Iris aphylla subsp. hungarica 10. 05. 2019 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 291
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Dorycnium pentaphyllum agg. Nechránené Detail v atlase
Rubus sp. Nechránené Detail v atlase
Alchemilla ser. Pubescentes Nechránené Detail v atlase
Silene otites agg. Nechránené Detail v atlase
Carex ovalis Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 589
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné lemy Tr6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 15