Šuvada Róbert


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný piesocnica dúškolistá Hosťovce, Dlhý vrch Arenaria serpyllifolia Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 24. 06. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný divozel kukuckovitý Hosťovce, Dlhý vrch Verbascum lychnitis Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 24. 06. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný peniažtek prerastenolistý Hosťovce, Dlhý vrch Thlaspi perfoliatum Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 24. 06. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný lucerna najmenšia Hosťovce, Dlhý vrch Medicago minima Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 24. 06. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
validný lipkavec mäkký Hosťovce, Dlhý vrch Galium mollugo Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 24. 06. 2022 Šuvada Róbert Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 31406
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Hosťovce, Dlhý vrch 24. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Hosťovce, Dlhý vrch 24. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Hosťovce, Dlhý vrch 23. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Hosťovce, Dlhý vrch 21. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Silica, Silická ľadnica 09. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 1878
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 06. 05. 2022 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 09. 05. 2022 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
71 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 28. 07. 2021 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
93371 poniklec otvorený Pulsatilla patens 22. 04. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
91248 hadinec červený Echium russicum 03. 06. 2020 Róbert Šuvada Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 343
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Crataegus sp. Nechránené Detail v atlase
Festuca bromoides (syn.) Nechránené Detail v atlase
Carex ovalis Nechránené Detail v atlase
Orobanche kochii (syn.) Nechránené Detail v atlase
Taraxacum parnassicum Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 675
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbové kroviny stojatých vôd Kr8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek Kr9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Trnkové a lieskové kroviny Kr7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 31