Belanová Eva


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Slizké-Dúbrava Pyrus communis agg. Porasty borievky obyčajnej 1 - menej ako 1% Tansley 12. 08. 2019 Belanová Eva Druh v atlase Detail záznamu
validný javor polný Slizké-Dúbrava Acer campestre Porasty borievky obyčajnej 1 - menej ako 1% Tansley 12. 08. 2019 Belanová Eva Druh v atlase Detail záznamu
validný borievka obycajná Slizké-Dúbrava Juniperus communis Porasty borievky obyčajnej 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 08. 2019 Belanová Eva Druh v atlase Detail záznamu
validný slivka trnková Slizké-Dúbrava Prunus spinosa Porasty borievky obyčajnej 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 08. 2019 Belanová Eva Druh v atlase Detail záznamu
validný Slizké-Dúbrava Crataegus sp. Porasty borievky obyčajnej 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 08. 2019 Belanová Eva Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 1538
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Slizké-Dúbrava 12. 08. 2019 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 16. 07. 2019 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 Ragáč 26. 09. 2018 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Chrámec-záver Cechmajstrovej doliny 23. 08. 2018 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Gemerské Dechtáre 21. 08. 2018 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 37
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
141 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 18. 07. 2016 Eva Belanová Druh v atlase Detail záznamu
83 Porasty borievky obyčajnej Porasty borievky obyčajnej 20. 08. 2015 Eva Belanová Druh v atlase Detail záznamu
83 Porasty borievky obyčajnej Porasty borievky obyčajnej 25. 08. 2015 Eva Belanová Druh v atlase Detail záznamu
144 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 23. 09. 2015 Eva Belanová Druh v atlase Detail záznamu
78 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 12. 06. 2014 Eva Belanová Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 21
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Euphrasia rostkoviana agg. Nechránené Detail v atlase
Achillea millefolium agg. Nechránené Detail v atlase
Galium mollugo agg. Nechránené Detail v atlase
Senecio sp. Nechránené Detail v atlase
Arabis hirsuta agg. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 317
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vegetácia vysokých ostríc Lk10 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 8220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 8