Galvánek Dobromil


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný krvavec lekársky Handlová Sanguisorba officinalis Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 28. 08. 2021 Galvánek Dobromil Druh v atlase Detail záznamu
validný silicka žltá Handlová Silaum silaus Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 28. 08. 2021 Galvánek Dobromil Druh v atlase Detail záznamu
validný jahoda trávnicová Handlová Fragaria viridis Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 28. 08. 2021 Galvánek Dobromil Druh v atlase Detail záznamu
validný jelša lepkavá Handlová Alnus glutinosa Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 28. 08. 2021 Galvánek Dobromil Druh v atlase Detail záznamu
validný prhlava dvojdomá Handlová Urtica dioica Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 28. 08. 2021 Galvánek Dobromil Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 11606
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Handlová 28. 08. 2021 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 Gaderská dolina, záver 31. 07. 2021 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 Pribylina, rieka Belá 24. 07. 2021 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Šumiac - Zlatno 11. 07. 2021 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Kunešovské lúky 04. 07. 2021 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 187
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 06. 06. 2021 Dobromil Galvánek Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 20. 06. 2021 Dobromil Galvánek Druh v atlase Detail záznamu
123 Horské kosné lúky Horské kosné lúky 26. 06. 2021 Dobromil Galvánek Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 27. 06. 2021 Dobromil Galvánek Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 03. 07. 2021 Dobromil Galvánek Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 215
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Scapania uliginosa Nechránené Detail v atlase
Sphagnum contortum Nechránené Detail v atlase
Bazzania tricrenata Nechránené Detail v atlase
Heterocladium heteropterum Nechránené Detail v atlase
Sphagnum fallax Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 918
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 17