Eliáš Pavol


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný žerucha zborenisková Močenok Lepidium ruderale Panónske slané stepi a slaniská 1 - menej ako 1% Tansley 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Druh v atlase Detail záznamu
validný Močenok Polygonum aviculare agg. Panónske slané stepi a slaniská 2 - medzi 1% a 50% Tansley 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Druh v atlase Detail záznamu
validný mrlík mnohoplodý Močenok Chenopodium polyspermum Panónske slané stepi a slaniská 2 - medzi 1% a 50% Tansley 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Druh v atlase Detail záznamu
validný loboda rozprestretá Močenok Atriplex prostrata Panónske slané stepi a slaniská 1 - menej ako 1% Tansley 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Druh v atlase Detail záznamu
validný parumancek nevonavý Močenok Tripleurospermum perforatum Panónske slané stepi a slaniská 1 - menej ako 1% Tansley 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 18958
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Panónske slané stepi a slaniská 1530 Močenok 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Kamenica nad Hronom 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Siky pri Močenku 18. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Močenok I 18. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Ráczovo jazierko 06. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 326
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 29. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 29. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
95 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 01. 07. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 30. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 07. 06. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 327
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Brachythecium mildeanum Nechránené Detail v atlase
Drepanocladus sp. Nechránené Detail v atlase
Dorycnium pentaphyllum agg. Nechránené Detail v atlase
Leucanthemum vulgare agg. Nechránené Detail v atlase
Galium boreale agg. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 1172
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 1340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 7210 7210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 6120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 15