Duchoň Mário


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný devätsil lekársky Alúvium Nitrice 2 Petasites hybridus 1 - menej ako 1% Tansley 15. 08. 2021 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný lipnica pospolitá Alúvium Nitrice 2 Poa trivialis 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný valeriána celistvolistá Alúvium Nitrice 2 Valeriana simplicifolia 1 - menej ako 1% Tansley 15. 08. 2021 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný túžobník brestový Alúvium Nitrice 2 Filipendula ulmaria 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
validný škripina lesná Alúvium Nitrice 2 Scirpus sylvaticus 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Duchoň Mário Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 27904
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Muránska Zdychava 14. 08. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Veľká Vápenica 08. 08. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Važec 07. 08. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Liptovská Lúžna 25. 07. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Nižná Boca 18. 07. 2021 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 445
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 03. 07. 2021 Mário Duchoň Druh v atlase Detail záznamu
118 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 15. 08. 2021 Mário Duchoň Druh v atlase Detail záznamu
75 Kosodrevina Kosodrevina 08. 08. 2021 Mário Duchoň Druh v atlase Detail záznamu
105 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 14. 08. 2021 Mário Duchoň Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 17. 07. 2021 Mário Duchoň Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 521
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Polytrichum sexangulare Nechránené Detail v atlase
Scorpidium cossonii (syn.) Nechránené Detail v atlase
Drepanocladus cossonii Nechránené Detail v atlase
Tomenthypnum nitens Nechránené Detail v atlase
Sphagnum sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 1526
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 4060 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subalpínske kroviny 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 20