Makky Ladislav


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný ohniváčik veľký IMAGO Lycaena dispar (Haworth, 1803) 2 11. 06. 2019 Makky Ladislav Druh v atlase Detail záznamu
validný Važec IMAGO Erebia medusa (Denis et Schiffermueller, 1775) 8 11. 06. 2019 Makky Ladislav Druh v atlase Detail záznamu
validný Važec IMAGO Pieris napi (Linnaeus, 1758) 5 11. 06. 2019 Makky Ladislav Druh v atlase Detail záznamu
validný Važec IMAGO Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 2 11. 06. 2019 Makky Ladislav Druh v atlase Detail záznamu
validný Važec IMAGO Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 1 11. 06. 2019 Makky Ladislav Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 1714
 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
70305 ohniváčik veľký Lycaena dispar (Haworth, 1803) 08. 06. 2019 Ladislav Makky Druh v atlase Detail záznamu
70235 Mlynárik východný Leptidea morsei (Fenton, 1881) 08. 06. 2019 Ladislav Makky Druh v atlase Detail záznamu
70305 ohniváčik veľký Lycaena dispar (Haworth, 1803) 11. 06. 2019 Ladislav Makky Druh v atlase Detail záznamu
70305 ohniváčik veľký Lycaena dispar (Haworth, 1803) 09. 06. 2019 Ladislav Makky Druh v atlase Detail záznamu
70305 ohniváčik veľký Lycaena dispar (Haworth, 1803) 10. 06. 2019 Ladislav Makky Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 139
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Satyrium ilicis (Esper, 1779) Nechránené zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
Satyrium w-album (Knoch, 1782) Nechránené zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 116