Vaško Ľudovít


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný dub cerový FILAKOVO - Belinský les Quercus cerris Panónsko-balkánske cerové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 22. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný FILAKOVO - Belinský les Quercus petraea agg. Panónsko-balkánske cerové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 22. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný hrab obycajný FILAKOVO - Belinský les Carpinus betulus Panónsko-balkánske cerové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 22. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný FILAKOVO - Belinský les Crataegus sp. Panónsko-balkánske cerové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 22. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný zob vtácí FILAKOVO - Belinský les Ligustrum vulgare Panónsko-balkánske cerové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 22. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 18378
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Javorovo-bukové horské lesy 9140 JASENIE - Ráztocká hoľa 22. 09. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 FILAKOVO - Belinský les 22. 09. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 91D0 TELGART-Lačná voda 17. 09. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kyslomilné bukové lesy 9110 PREDAJNA - Podbrezová 13. 09. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 Demänová_Pusté 24. 07. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 371
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
175 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 16. 06. 2023 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
178 Teplomilné panónske dubové lesy Teplomilné panónske dubové lesy 18. 04. 2023 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
184 Panónske topoľové lesy s borievkou Panónske topoľové lesy s borievkou 23. 05. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
179 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 09. 05. 2023 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
179 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 17. 05. 2023 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 371
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Rhytidiadelphus sp. Nechránené Detail v atlase
Mnium affine (syn.) Nechránené Detail v atlase
Polytrichum sp. Nechránené Detail v atlase
Sphagnum sp. Nechránené Detail v atlase
Sphagnum girgensohnii Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 807
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vlhké acidofilné brezové dúbravy 9190 9190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnomilné bukové lesy 9150 9150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné panónske dubové lesy 91H0 91H0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekovcovo-limbové lesy 9420 9420 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 18