Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 20 386 - 20 400 z 31 991 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Horské smrekové lesy 9410 VYSOKE TATRY, Genšia šija 22. 07. 2015 Lipták Rastislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské smrekové lesy 9410 VYSOKE TATRY, Firštova cesta 27. 07. 2015 Lipták Rastislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Smrekovcovo-limbové lesy 9420 VYSOKE TATRY 14. 07. 2015 Škovran Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Smrekovcovo-limbové lesy 9420 VYSOKE TATRY, Lavinisko 23. 07. 2015 Lipták Rastislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Smrekovcovo-limbové lesy 9420 VYSOKE TATRY, Popradské pleso 2 21. 07. 2015 Lipták Rastislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Smrekovcovo-limbové lesy 9420 VYSOKE TATRY, Popradské pleso 21. 07. 2015 Lipták Rastislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Smrekovcovo-limbové lesy 9420 VYSOKE TATRY, Firštov štand 30. 07. 2015 Flachbart Viliam Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhké acidofilné brezové dúbravy 9190 GBELY - Petrovská cesta 01. 06. 2015 Hatala Norbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 Myjava - Brestovec 16. 06. 2015 Hatala Norbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 Holíč - Blahavy 24. 06. 2015 Hatala Norbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Krupina, Fitzberg 28. 08. 2013 Jánošovová Martina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Slizké 14. 06. 2015 Vilhanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Ladmovce 13. 08. 2013 Mochnacký Sergej Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Sub-Pannonic steppic grasslands 21. 08. 2013 Fehér Alexander Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Slizké 14. 06. 2015 Vilhanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu