Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 17 206 - 17 220 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Panónske slané stepi a slaniská Sl3 0,00 07. 06. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská Sl3 0,00 05. 09. 2002 Magic Dezider Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 0,00 17. 09. 2002 Bankó Zsolt Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 0,00 28. 09. 2002 Bankó Zsolt Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný 3411000c Pi2 0,00 19. 09. 2002 Bankó Zsolt Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 0,00 19. 09. 2002 Bankó Zsolt Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Tr4 0,00 23. 09. 2002 Bankó Zsolt Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 0,00 01. 09. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Tr4 0,00 06. 09. 2002 Magic Dezider Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Tr4 0,00 01. 08. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Tr4 0,00 02. 07. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 0,00 05. 09. 2002 Magic Dezider Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 0,00 04. 09. 2002 Magic Dezider Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 0,00 03. 09. 2002 Magic Dezider Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 0,00 03. 09. 2002 Magic Dezider Zobrazit druh v atlase Detail záznamu