Vytlačiť

(+ 2)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

16.7.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Druhovo chudobné nelesné spoločenstvá, zarastajúce.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Lk10 x Vegetácia vysokých ostríc x 30,00
LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky 50,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 20,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cerešna vtácia Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný Lk10 Vegetácia vysokých ostríc E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cerkác peniažtekový LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cistec lesný Lk10 Vegetácia vysokých ostríc E1 Tansley 1 - menej ako 1%
dub cerový Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dúška vajcovitá LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Festuca rubra agg. LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Galium mollugo agg. LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Galium verum agg. LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E2 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hrab obycajný Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hrebienka obycajná LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
iskerník prudký LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jarva obycajná LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
javor polný Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%
karbinec európsky Lk10 Vegetácia vysokých ostríc E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
kostihoj lekársky Lk10 Vegetácia vysokých ostríc E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Slizké

Kataster

Slizké

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-33-02

DFS

74-86d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra