Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 121 - 135 z 111 368 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
52 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nano 29. 08. 2015 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
52 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nano 07. 09. 2014 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
52 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nano 24. 08. 2015 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 17. 06. 2019 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 20. 08. 2013 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 14. 08. 2021 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 12. 07. 2014 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 28. 05. 2018 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 30. 08. 2013 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 11. 07. 2014 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 31. 07. 2021 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 19. 08. 2013 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 25. 08. 2014 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 13. 07. 2014 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 14. 05. 2014 Alexander Fehér Druh v atlase Detail záznamu